Skuteczna windykacja

Skorzystaj z usług Windykacji TRACHITEKT

i przenieś koszty na dłużnika!

Windykacja polubowna

Czytaj więcej…

Windykacja sądowa

Czytaj więcej…

Windykacja egzekucyjna

Czytaj więcej…

 • Sprawdzone i skuteczne metody działania:

  • Zebranie wszystkich materiałów potwierdzających fakt istnienia długu

  • Natychmiastowy wywiad o stanie posiadania dłużnika, jego obecnego lub ukrytego majątku i o jego przyszłej odpowiedzialności finansowej lub karnej

  • W razie potrzeby konsekwentne wykorzystywanie zdobytej wiedzy do przeprowadzania procesu twardej windykacji

  • Sprawne i terminowe przygotowanie dokumentów procesowych

  • Kontrola harmonogramów spłat oraz działań komorników

  Nasi windykatorzy posiadają wszechstronne doświadczenie w odzyskiwaniu należności na etapie polubownym, sądowym, komorniczym.

 • Korzyści dla Klienta:

  • Fachowa pomoc oraz doradztwo przez cały okres trwania procesu windykacji – od momentu zgłoszenia do całkowitej spłaty długu oraz kosztów dochodzenia należności

  • Brak opłat wstępnych – rozliczenie następuje dopiero po zakończeniu sprawy sukcesem

  • Oszczędność czasu i niepotrzebnego stresu, który często towarzyszy Wierzycielom chcącym odzyskać należność na własną rękę

  • Optymalizacja kosztów windykacyjnych oraz zapobieganie wzrostowi ilości klientów-dłużników

  • Wyegzekwowanie wszystkich kosztów windykacji od dłużnika

  Im szybciej dług zostanie przekazany Windykacji TRACHITEKT, tym większe staje się prawdopodobieństwo odzyskania długu.

TRACHITEKT
Profesjonalnie przeprowadzona windykacja kilkukrotnie zwiększa szansę na odzyskanie długu oraz kosztów poniesionych przez wierzyciela z powodu opóźnienia zapłaty przez dłużnika!!!